Fix lỗi không lưu được feedburner 512K limit trong blogspot

Fix lỗi không lưu được feedburner 512K limit trong blogspot
FeedBurner sẽ không xử lý nguồn cấp dữ liệu ban đầu từ blog của bạn nếu nó có kích thước lớn hơn 512K. (Giới hạn này chỉ áp dụng cho kích thước thực tế của các tập tin nguồn cấp dữ liệu riêng của bạn và không bao gồm bất kỳ hình ảnh hoặc các phương tiện truyền thông tập tin mà bạn có thể kết nối tới hoặc nhúng vào trong bài viết của bạn). Để có được một nguồn cấp dữ liệu kích thước nhỏ hơn 512K trên Blogger, bạn cần thêm một tham số vào phía sau địa chỉ URL của nguồn cấp dữ liệu ban đầu của bạn - trong đó FeedBurner kiểm tra các bản cập nhật để giữ cho FeedBurner của bạn hiện tại - mà nói với Blogger để rút ngắn nó để một số cụ thể của bài viết. Để thêm tham số này:

Đọc thêm»

Van Tien

Phasellus facilisis convallis metus, ut imperdiet augue auctor nec. Duis at velit id augue lobortis porta. Sed varius, enim accumsan aliquam tincidunt, tortor urna vulputate quam, eget finibus urna est in augue.

Đăng nhận xét